Υπηρεσίες - Σύλλογοι - Οργανισμοί

Κατασκευή Ιστοσελίδων

  • Επαγγελματικός σχεδιασμός ανάλογα με το είδος της επιχείρησης
  • Προκαθορισμένο κόστος μετά από συνεννόηση με τον πελάτη
  • Συνεργασία προγραμματιστών-γραφιστών για άριστο αισθητικό και τεχνολογικό αποτέλεσμα
  • Με τη δυνατότητα  χρήσης και προβολής από φορητές συσκευές
  • Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογών Κινητού Παγκόσμιου Ιστού (Mobile Web Application Best Practices).                      
  • Δυνατότητα εύκολης και ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα της υποδομής που διαθέτουν οι χρήστες και του φυλλοµετρητή ιστού που χρησιμοποιούν
  • Με προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία.
  • Εναρμόνιση της ιστοσελίδας με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Υπηρεσίες - Σύλλογοι - Οργανισμοί

e-shop

Eπιθυμείτε να αναλάβουμε το σχεδιασμό και του δικού σας website?

© Copyright 2019 Oprimum Informatics . All Rights Reserved.

Search