Προφίλ

Image

Η εταιρεία Optimum Πληροφορική δραστηριοποιείται από το 1998 στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στον χώρο της μελέτης, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (software) και ευρύτερα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Επίσης έχει αναπτύξει τμήμα κατασκευής και εμπορίας Η/Υ και περιφερειακών καθώς και τμήμα υπηρεσιών υποστήριξης, εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων.

Αποστολή μας....

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και των συνεργατών μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ερευνητικά Έργα

Η εταιρεία, διεξάγει έρευνα σχετικά με νέες τεχνολογίες με έμφαση στους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε σε σημαντικά ερευνητικά έργα και έχει αποκτήσει τεχνογνωσία σε θέματα εικονικής πραγματικότητας.

Την εμπειρία αυτή την αξιοποιεί και σε νέα έργα που συμμετέχει, όπως αυτά στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που εγκρίθηκαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα στην Παρέμβαση Ι, συμμετέχει στο έργο με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03324 και τίτλο "Ολοκληρωμένη συνεργατική πλατφόρμα για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων επαυξημένης πραγματικότητας για παραδοσιακά προϊόντα" και στην Παρέμβαση IΙ συμμετέχει στο έργο με κωδικό Τ1ΕΔΚ- 02015 και τίτλο «GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» όπου θα αναπτύξει εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Η εταιρεία συμμετείχε με επιτυχία στα παρακάτω έργα:

3Democracy

Η εταιρεία συμμετείχε με επιτυχία στο έργο 3Democracy - Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (www.3democracy.gr), στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμμετοχικής Δημοκρατίας που αξιοποιεί την πρωτοβουλία ανεξάρτητων και ενημερωμένων πολιτών προς όφελος της περιοχής που κατοικούν. Το σύστημα, έχει βασιστεί στα μοντέλα της Τοπικής Διάταξης 21 (Local Agenda 21) και των Living Labs και προκαλεί την ενασχόληση των πολιτών με τα πιεστικά προβλήματα του κοινωνίας μέσα από καινοτόμα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας. Τα παραπάνω μοντέλα μετατράπηκαν σε ολοκληρωμένα καινοτόμα 3D περιβάλλοντα που εξομοιώνουν ρεαλιστικούς χώρους, συμπεριφορές και διαδικασίες ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις για μια σταδιακή αλλά σταθερή ενσωμάτωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων στη χάραξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προϊόντων σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές  επίπεδο με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Τα ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων που ολοκληρώνονται σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον με αίθουσες διαβούλευσης, ειδικά περίπτερα που ενημερώνουν για τα αποτελέσματα και τις προτάσεις των ομάδων διαβούλευσης, ειδικές αίθουσες για την αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών (living labs), καθώς και περίπτερα προς ενοικίαση για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβληθούν και να πουλήσουν τα σχετικά προϊόντα τους. Οι χρήστες, με την μορφή Avatars μπορούν να συμμετέχουν στις ομάδες και τις δράσεις που συμβαίνουν στον τρισδιάστατο κόσμο ή απλώς να βλέπουν τα αποτελέσματα των ομάδων διαβούλευσης, να αγοράζουν προϊόντα από τα προβαλλόμενα καταστήματα και να συνομιλούν με άλλους επισκέπτες.

© Copyright 2019 Oprimum Informatics . All Rights Reserved.

Search