Πρόγραμμα Διαχείρισης

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Image

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Από το μενού ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ  καταχωρούμε τα στοιχεία του πελάτη και γίνεται  αντιστοίχιση με τις συσκευές του

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στο μενού αυτό γίνεται η καταχώρηση των συσκευών/υπολογιστών δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία (S/N, model, part number κτλ)  και αντιστοιχίζοντας την κάθε συσκευή με τον αντίστοιχο πελάτη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Εισαγωγή επίσκεψης ή επιτόπιου servis με καταχώρηση ημερομηνιών εισαγωγής, ελέγχου, ολοκλήρωσης, παράδοσης, τεχνικού, εκτίμηση κόστους με εισαγωγή ανταλλακτικών και άλλων δεδομένων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Από το μενού ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ γίνετε προβολή – εισαγωγή των επισκέψεων που έγινα αλλά και προγραμματισμό των επερχόμενων. Πατώντας το κουμπίπου βρίσκεται πάνω δεξιά μπορείτε να προσθέσετε μια νέα επίσκεψη-service

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Καταχώρηση  και Βοηθητικών – Περιφερειακών ειδών αυτών

© Copyright 2019 Oprimum Informatics . All Rights Reserved.

Search