Πρόγραμμα Διαχείρισης

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Image

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Στο μενού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ καραχωρούμε τα παραμετρικά πεδία για τους ανελκυστήρες και τους χρήστες

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι από το μενού ΛΙΣΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ να καταχωρήσουμε τον Ανελκυστήρα συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.

Εδώ υπάρχει η δυνατότητα να ομαδοποιήσετε την κατάσταση προβολής κατά είδος ανελκυστήρα, τύπο, διαχειριστή  κ.α

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Στο μενού ΕΠΙΣΚΕΨΗ συμπληρώνουμε τα πεδία, όπως π.χ. τον λόγο επίσκεψης και από το μενού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Διαχείριση Επισκέψεων ή από το μενού ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ μπορούμε να προβάλουμε όλες τις επισκέψεις  και να τις τυπώσουμε χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα

© Copyright 2019 Oprimum Informatics . All Rights Reserved.

Search